70 mio. kr. er nu udbetalt til etableringen af målrettede efterafgrøder og alternativer fra 2019

del

Landbrugsstyrelsen har nu udbetalt tilskud til etablering af de ca. 139.000 ha efterafgrøder og alternativer, der blev etableret i 2019 som en del af den målrettede regulering.

70 mio. kr. er nu udbetalt til etableringen af målrettede efterafgrøder og alternativer fra 2019
Landbrugsstyrelsen har nu udbetalt tilskud til etablering af de ca. 139.000 ha efterafgrøder og alternativer, der blev etableret i 2019 som en del af den målrettede regulering.

Der er udbetalt ca. 70 mio. kr. til de ca. 6.100 landmænd, der i 2019 har etableret ca. 139.000 ha efterafgrøder eller alternativer. Efterafgrøderne og alternativerne er udlagt i de udpegede områder, hvor der var behov for at reducere kvælstofudledningen.
Næsten 100 procent af sagerne er udbetalt, og der mangler kun få sager, som styrelsen forventer at udbetale snarest.