420 nye danske skove på vej

del

Masser af ny skov er nu på vej i Danmark. Landbrugsstyrelsen har givet grønt lys til etablering af 420 nye skove, der vil kunne dække over 2.724 fodboldbaner.

1.945 hektar eller det, der svarer til 2.724 fodboldbaner, kan blive dækket af ny skov i Danmark. 420 private lodsejere har nemlig fået tilsagn om tilskud af Landbrugsstyrelsen til at plante ny skov på deres landbrugsjord. Der bliver i alt givet tilskud på 68 mio. kroner til etableringen af de nye skove, skriver Landbrugsstyrelsen på deres hjemmeside.

– Vi er rigtig glade for den store interesse for at plante skov, så mere landbrugsjord bliver erstattet med natur. Med de over 400 tilsagn kommer der nye skove i alle dele af landet. I år har alle, der opfylder kravene og er støtteberettigede, fået tilsagn, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Mette Hyldebrandt-Larsen.

De nye skove er blandt andet med til at forbedre vandmiljøet, fordi de reducerer udledningen af kvælstof til søer og fjorde. Hvis alle ansøgninger fører til nye skove, kan de potentielt reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet med ca. 25 tons kvælstof om året.

Landbrugsstyrelsen modtog i alt 482 ansøgninger til privat skovrejsning i 2020.

Fakta

Tilskud til privat skovrejsning er en støtteordning under det danske landdistriktsprogram for private ejere af landbrugsjord, som ønsker at plante skov. Tilskuddet finansieres 100 procent af EU.  Den har til formål at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande på privatejede landbrugsarealer.

Det er muligt at søge om tilskud til privat skovrejsning igen den 1. juli 2021, hvor ansøgningsrunden åbner.