25-års jubilæum for Jens Christensen, Østdansk Landboforening

del

Økonomikonsulent Jens Christensen kan den første marts se tilbage på 25 produktive år i Østdansk Landboforening.

Jens assisterer folk fra landbrugserhvervet samt andre erhverv med økonomiske forhold, – herunder budgetter, skat og årsregnskaber, sparring omkring finansiering og generationsskifter. Kort sagt en blandet landhandel som Jens kalder det.

Oprindeligt har Jens en landmandsuddannelse, som han tog i 1981 og læste efterfølgende til landbrugstekniker. I 1987 begyndte jubilaren i Ringstedegnens Landboforening, som økonomirådgiver. Her videreuddannede han sig til registreret revisor. Ni år senere, i 1996, blev Jens ansat i Østdansk Landboforening.

Jens er respekteret og kendt for sin store arbejdskapacitet samt gode relationer til sine mange kunder, hvor han har fulgt størstedelen gennem mange år enkelte tilbage fra 1987.

I fritiden er Jens aktiv jæger. Især bukkejagten har stor interesse, men jubilaren nyder også at skabe biotoper og naturområder for vildtet.

Privat danner Jens par med Birgit. De har en datter og to sønner.

Jubilæet markerer vi i første omgang internt på grund af coronarestriktionerne.