Nyttig viden for små som større landbrug

del

Så er FlexNyt for uge 44 på gaden. Læs i denne uge:

FlexNyt_44_2017

  • Sørg for at handle hurtigt ved nedbrud på gylleomrøreren
  • Landbrugsstyrelsen vil gerne være bedre
  • Skal din støtte udbetales til en anden, eller har du fået nyt CVR-nr.?
  • Ny og gratis IPM app om ukrudt og skadevoldere i marken
  • Effekt af svampemidler i korn
  • Udegående dyr
  • Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring 2017
  • Drivhus-rengøring
  • Grundkursus i hindbærdyrkning