15. maj er sidste frist for skattefradrag for 2019

del

Er du hurtig på aftrækkeren kan du kan stadig nå at få skattefradrag for indkomståret 2019, hvis du har planer om at starte din egen landbrugsvirksomhed eller en anden erhvervsvirksomhed.

Foto: Colourbox

Etablerings- og iværksætterkontoordningen giver dig mulighed for at spare et større beløb op til køb af en landbrugsvirksomhed eller en anden erhvervsvirksomhed med delvis skattefinansiering.

Indskud i bank eller sparekasse

Vil du trække indskud fra ved indkomstopgørelsen for 2019, skal du som hovedregel have bundet indskuddet på en etablerings- eller iværksætterkonto i perioden fra 16. maj 2019 til og med 15. maj 2020.

Hvis du meget snart etablerer dig eller allerede er etableret med selvstændig virksomhed, skal pengene dog ikke altid bindes. Har du således etableret dig senest den 15. maj 2020, kan du få fradrag for etablerings- og iværksætterkonto for indkomståret 2019 uden at binde pengene. Hvis du allerede er etableret, gælder særlige regler.

Hvilken ordning skal du vælge?

Du får mest ud af at bruge etableringskontoordningen, hvis du ikke betaler topskat, og mest ud af at bruge iværksætterordningen, hvis du betaler topskat.

En indbetaling på en etableringskonto på 100.000 kr. giver således en skattebesparelse her og nu på ca. 25.000-26.000 kr., mens en indbetaling på 100.000 kr. på en iværksætterkonto giver en skattebesparelse her og nu på op til ca. 52.000 kr. Når du bruger pengene på din etableringskonto eller iværksætterkonto til køb af erhvervsmæssige aktiver eller til betaling af erhvervsmæssige udgifter, kan du til gengæld kun afskrive på eller kun få fradrag for en del af udgifterne.

Det er også muligt at bruge pengene på kontoen til at købe aktier og anparter, når visse betingelser er opfyldt.

Det må du sætte ind

Du kan sætte op til 250.000 kr. eller 60 procent af din nettoløn ind på en etablerings- eller iværksætterkonto i et pengeinstitut. Du skal dog mindst indsætte 5.000 kr. om året. Du kan også få fradrag for dine indskud for det indkomstår, hvor du har etableret din virksomhed, og de efterfølgende fire indkomstår.

Betingelser

Indskud kan hæves ved etablering af virksomhed. Du skal opfylde to betingelser, for at du rent skattemæssigt kan anses for at have etableret virksomhed:

  • Du skal investere for mindst 91.500 kr. i 2020
  • Virksomheden skal have et omfang, som kræver en ikke uvæsentlig arbejdsindsats. Tommelfingerreglen er mindst 50 timer om måneden i sæsonen. Det må pengene bruges til

Du må bruge pengene til at købe virksomheden med.

Pengene kan f.eks. bruges til,

  • at købe afskrivningsberettigede aktiver som f.eks. bygninger og maskiner
  • at betale løn og husleje og andre driftsomkostninger, som er fradragsberettigede
  • at købe aktier og anparter for at etablere virksomhed i selskabsform

Etablerer du dig ikke

Hvis du opgiver dine planer om at etablere selvstændig virksomhed, sker der efterbeskatning af de opsparede midler. Det sker ved, at de årlige indbetalinger til iværksætter- eller etableringskontoen forhøjes med 3 procent for hvert år, der er gået siden opsparingsåret.

Det kan således blive rigtig dyrt at få etableringskonto- og iværksætterkontomidler efterbeskattet. Det anbefales derfor, at du – inden du bruger reglerne – gør dig nøje overvejelser om dine fremtidsplaner.

En overvejelse værd

Selv om indskud på ordningerne giver skatterabat her og nu, skal du selvfølgelig overveje, om det samlet set er en fordel at bruge ordningerne. I den forbindelse spiller det forventede afkast en væsentlig rolle.