Nyttig viden for små som større landbrug

del

Læs seneste nummer af Flexnyt

FlexNyt_26_2017

  • Ny pjece stiller skarpt på fakta om kvælstof
  • Pas på salmonellasmitte af kvæg på græs
  • Foderproduktion – passer produktionen?
  • Mulighed for dispensation til at flytte kødkvæg fra det højprævalente til det lavprævalente salmonella-område
  • SJI lukker for indberetning 30. juni
  • Sådan registrerer du dit føl
  • Bedækningsskema til indberetning af bedækning
  • Den fysiske kontrol af arealstøtten er nu i gang
  • Nemmere at søge en række projektstøtteordninger